Select Page

Tudalen Enghreifftiol

Dyma dudalen enghreifftiol. Mae’n wahanol i gofnod blog oherwydd bydd yn aros yn ei unfan a bydd yn ymddangos yn eich llywio gwefan (yn y rhan fwyaf o themâu). Mae’r rhan fwyaf o bobl yn dechrau gyda tudalen Ynghylch sy’n eu cyflwyno i ymwelwyr posibl. Gall ddweud rhywbeth fel hyn:

Helo na! Rwy’n negesydd beic yn ystod y dydd, actor gobeithiol gyda’r nos, a dyma yw fy ngwefan. Rwy’n byw yn Los Angeles, mae ci gwych o’r enw Jack gen i, a rwy’n hoffi piña coladas. (A cael fy nal yn y glaw.)

… neu rywbeth fel hyn:

Sefydlwyd Cwmni Doohickey XYZ ym 1971, ac mae wedi bod yn darparu doohickeys o safon i’r cyhoedd byth ers hynny. Wedi’i leoli yn Gotham City, mae XYZ yn cyflogi dros 2,000 o bobl ac mae’n gwneud pob math o bethau anhygoel i’r gymuned yn Gotham.

Fel defnyddiwr WordPress newydd, dylech fynd i’ch bwrdd gwaith i ddileu’r dudalen hon a chreu tudalennau newydd ar gyfer eich cynnwys. Mwynhewch!