Select Page

Addysg Gymraeg – Y Gorau o Ddau Fyd

Eich canllaw i Addysg Gymraeg yn Sir Conwy.
Porwch drwy’r llyfryn i weld manteision bod yn ddwyieithog ac i ddarllen ein cwestiynau sy’n
mynd i’r afael â rhai o’r pryderon y gall rhieni eu cael am eu plant sy’n derbyn addysg
dwyieithog.

https://drive.google.com/file/d/1cCogKj9i2m3BDlt4by97g3Hz8HRheFql/view?usp=sharing